INTERNET

Tốc Độ: Từ 80Mbp – 350 Mbps
Phí lắp: Miễn phí lắp đặt và Modem wifi
Giá chỉ từ: 132.000đ/tháng
ĐĂNG KÍ
Tốc Độ: Từ 80Mbp – 350Mbps
Phí lắp: Miễn phí lắp đặt và Modem wifi
Giá chỉ từ: 152.000đ/tháng
ĐĂNG KÍ
Tốc Độ: Từ 80Mbp – 250 Mbps
Phí lắp: Miễn phí lắp đặt và Modem wifi
Giá chỉ từ: 269.000đ/tháng
ĐĂNG KÍ
Chuẩn: 140 kênh
Nâng cao: 178 kênh
Giá chỉ từ: 23.000đ/tháng
ĐĂNG KÍ

Tư vấn: 0918.00.55.99

Giá chỉ từ: 231.000đ/tháng
ĐĂNG KÍ

Tư vấn: 0918.00.55.99

Giá chỉ từ: 30.000đ/tháng
ĐĂNG KÍ

Tư vấn: 0911.00.55.99

Giá chỉ từ: 40.000đ/tháng
ĐĂNG KÍ

Tư vấn: 0918.00.55.99

Giá chỉ từ: 59.000đ/tháng
ĐĂNG KÍ