INTERNET

Tốc Độ: Từ 30Mbp – 70 Mbps

Phí lắp: Miễn phí lắp đặt và Modem wifi

Giá chỉ từ: 151.000đ/tháng
ĐĂNG KÍ
Tốc Độ: Từ 26Mbp – 70 Mbps

Phí lắp: Miễn phí lắp đặt và Modem wifi

Giá chỉ từ: 151.000đ/tháng
ĐĂNG KÍ
Tốc Độ: Từ 50Mbp – 150 Mbps

Phí lắp: Miễn phí lắp đặt và Modem wifi

Giá chỉ từ: 269.000đ/tháng
ĐĂNG KÍ
Chuẩn: 140 kênh
Nâng cao: 178 kênh
Giá chỉ từ: 23.000đ/tháng
ĐĂNG KÍ

Tư vấn: 0919.61.61.61

Giá chỉ từ: 231.000đ/tháng
ĐĂNG KÍ

Tư vấn: 0919.61.61.61

Giá chỉ từ: 30.000đ/tháng
ĐĂNG KÍ

Tư vấn: 0919.61.61.61

Giá chỉ từ: 400.000đ/tháng
ĐĂNG KÍ

Tư vấn: 0919.61.61.61

Giá chỉ từ: 59.000đ/tháng
ĐĂNG KÍ
0/5 (0 Reviews)